Jak staliśmy się N!EWOLN!KAMI banków i korporacji

Mayster Photo
  Mayster
1 rok temu
    
   
Zapraszam na wywiad, a raczej wykład Pana Józefa Białka, który streszcza historię widzianą z perspektywy pieniędzy, wpływów i światowej finansjery. Można się zgadzać lub nie ze stawianymi zagadnieniami, ale pytania należy zawsze zadawać.