Chazarskie tajemnice Rosji

Mayster Photo
  Mayster
1 rok temu
    
   
Doniesienia o walkach na Ukrainie zdają się całkowicie przesłaniać istotę tej wojny, jej strategiczne motywacje, polityczne roszady i historyczne tło. Nikt dziś bowiem nie zastanawia się co tak naprawdę robią wojska rosyjskie na Ukrainie i dlaczego Stany Zjednoczone są tak mocno zaangażowane w ugruntowanie swych wpływów na tym obszarze.

Nie ma tu oczywiście jednej dobrej odpowiedzi. Najpopularniejsza wersja wydarzeń stawia Rosję w świetle agresora, który chce podporządkować sobie naród ukraiński. Jeśli jednak zajrzymy do doktryn politycznych Rosji i Stanów Zjednoczonych zauważymy, że oba państwa traktują Ukrainę bardzo poważnie, zdając sobie tym samym sprawę, że kto kontroluje obszar obecnej Ukrainy, ten potwierdza swój mocarstwowy charakter. Konieczność przejęcia kontroli nad Ukrainą znajdziemy zarówno w koncepcjach Zbigniewa Brzezińskiego jak i Aleksandra Dugina.

Są jednak jeszcze aspekty, które dalece wykraczają poza teorie polityczne i cele strategiczne, a informacji o nich próżno szukać w oficjalnych publikacjach. Mowa tu o szeregu mesjanistycznych założeń leżących niemal na granicy proroctw i legend, u których podstaw leży jedno wspólne założenie – że na obszarze, gdzie obecne toczą się walki na Ukrainie, ma powstać nowe państwo żydowskie.

Co to za teorie? Na ile są one poważne? Jaki miały wpływ na historię i granice administracyjne Ukrainy? Jaką rolę odegrała w nich sowiecka Rosja? I czy obecnie tocząca się wojna może być ich emanacją? O tym dziś w programie Piotra Korczarowskie z cyklu: „Dokąd Zmierzamy” opowie Sylwia Gorlicka, doktorantka UW, specjalizująca się w tzw. obszarze postsowieckim.