Prezentacja działalności, projekty OKOPZN

Mayster Photo
  Mayster
2 lat temu
    
   
Wspierajcie realizację Uwłaszczenia Narodu Polskiego na Zasobach i z tych własności zyski, godne życie w Polsce jest możliwe, dołączajcie do OKOPZN
Organizator spotkania - Biuro IIRP Pszczyna

Polska, pod względem surowcowym jest najbogatszym krajem Europy.
W trosce o własność, prawa obywatelskie, rozwój i przyszłość pokoleń, uznając, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej, złoża, ziemia, woda, lasy, wszystkie aktywa państwowe należą do Narodu Polskiego ustanowiliśmy Stowarzyszenie Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych.

Dołącz, propaguj i wspieraj konstytucyjne Uwłaszczenie Narodu Polskiego na Zasobach oraz realizację eksperckich projektów OKOPZN, jak dywidenda z zasobów dla godnego życia w suwerennej Polsce !
Informacje Programowe i Rejestracyjne
Adres mail Stowarzyszenia OKOPZN : OKOPZN.RP@protonmail.com
Zaawansowanie naszych projektów dla Polski wymaga teraz udziału nas wszystkich !