2000 Mules - oszustwa wyborcze w USA

Mayster Photo
  Mayster
2 lat temu
    
   
Dokument na temat domniemanego oszustwa wyborczego i fałszerstw wyborczych podczas wyborów prezydenckich w USA w 2020 r., Które mogły zmienić uzasadniony wynik.