Max Blumenthal Wystąpienie przed Radą Bezpieczeństwa ONZ na temat wojny na Ukrainie

Mayster Photo
  Mayster
11 miesięcy temu