Przemówienia na zakończenie Marszu Pamięci 11 lipca

Mayster Photo
  Mayster
12 miesięcy temu
    
   
Międlar, Sokołowska, Samborski